Rječnik starih riječi

Šibenski leksikon: Znate li što znače riječi inpantano, intak i ižinj?

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   20.03.2022 u 10:59

  DELCAMPE
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske'.

U nastavku pogledajte današnje riječi:

Inpantano – neriješeno; kad oba na briškulu imaju po 60 punata

Inpjantan - iznenađen

Inšempjano čejade – bleka, lule, budala, tudum; more to biti sam od sebe, po raci, a moru to i drugi učiniti od njega, ako in se da

Inšoma (dela šoma) – ukratko oli: i onda, per fine, štaš ti viditi (lipa poštapalica za završnicu razbanzzavanja)

Intak – cok za ošoto bačve, da ne otpuze

Intaulati se – upisati se u vlasništvo

Intimela – jastučnica, navlaka za kušin, more biti liša i rekamana, bila i na rige oli skroz u kolurima, ditinja i za čovika, s prave i sa krive bande, puna pota, a i friško oprana i šumprešana

Intrade – tako su Dolačani zvali svoja poja (na Srimi, s južne bande Prukjana i kraj Šarine mlinice uz Zaton)

Iskalacati se – jedva dospiti skalati gaće, pa čučniti i oćutiti ledeni pot na čelu, ali spasiti se

Iskoprcati se – iskobejati se, okopetati se, sam se škapulati iz nevoje

Iskoprljati – posli duljeg traženja i mišanja, s dna ormara izvući šta se tražilo

Isporaviti - nadigniti oli ispraviti damjanu oli bačvu

Isukrst - tako su Šibenčani zvali Isusa Krista jednin imenon, jerbo nisu mogli razabrati šta mu je ime, a šta prezime

Izškovaletati – okefati, oštracati, dobro ofregati, reći kome šta mu iđe, pa i priko više toga

Izšvogati se – izživiti se, ispucati se, puštati si oduška (općenito), a more se to učiniti i kontra koga bilo, pa se onda kaže: „Poslin nego šta mu je digla tlak, iša se na njega, jadnoga i
nevojnoga, izšvogati.“

Izvampiti – izlapiti, ostati brez pameti

Ižinj – izum

Podijeli:        

// PROMO


// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO