Uz Zeleni grad saznajte kako

Razmišljajte ekološki i smanjite nastanak otpada!

Šibenik   |   Autor: ŠibenikIN promo   |   28.11.2023 u 14:01

  PIXABAY
Sprječavanje ili smanjivanje nastanka otpada znači pozitivan korak u zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa, ali istovremeno znači i ušteda u vašem kućnom budžetu.

Trećinu otpada kojeg stvaramo moguće je izbjeći promišljanjem o smanjenju potrošnje.

Promjene u svakodnevnom životu i potrošačkim navikama mogu pridonijeti sprječavanju nastanka ili smanjivanju otpada.

Otpad koji nastaje u kućanstvu obuhvaća različite vrste otpada: miješani komunalni otpad, biootpad, otpadni papir i karton, otpad od plastike, stakla i metala (ambalaža i sitni predmeti).

Pokrenimo pozitivne promjene!

Počnimo od sebe usvajanjem korisnih promjena kroz red prvenstva gospodarenja otpadom:

1. Sprječavanje nastanka otpada (ne prihvaćanje onog što vam ne treba)

2. Ponovno korištenje (ponovna upotreba ili prenamjena predmeta)

3. Priprema za ponovnu uporabu

4. Recikliranje (recikliranje onog što se ne može ponovno koristiti, kompostiranje)

5. Energetska oporaba

6. Zbrinjavanje

Prema redu prvenstva gospodarenja otpadom prioritet je sprečavanje nastanka otpada, potom slijedi priprema za ponovnu uporabu, zatim recikliranje te drugi postupci oporabe otpada, postupak zbrinjavanja otpada, koji uključuje odlaganje otpada na odlagalište, najmanje poželjan postupak gospodarenja otpadom.

Ponovna uporaba proizvoda ili otpada ima pozitivne učinke na okoliš – sprječava onečišćenje vode, tla i zraka, štedi sirovinu i energiju i stvara uštede u kućanstvu.

Kružno gospodarstvo uključuje dijeljenje, posudbu, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće kako bi se stvorila dodatna, duža vrijednost proizvoda. Na ovaj način produljuje se životni vijek proizvoda te istovremeno smanjuje količina otpada.

Savjeti za sprječavanje nastanka otpada:

POKLONITE drugima stvari koje više ne želite, umjesto da ih bacite.

Kupujte stvari koje su vam POTREBNE, kupujte proizvode u rinfuzi.

Pri odlasku u kupnju koristite PLATNENE VREĆICE koje su dugotrajnije i ekološki prihvatljive, a ne plastične.

Upotrebljavajte POSUDE OD STAKLA koje je moguće oprati, a ne plastične posude koje se bacaju. Uvijek dajte prednost proizvodima u staklenoj ambalaži jer se staklo može ponovno koristiti te se u potpunost može reciklirati.

Ostaci hrane mogu poslužiti kao kompost za vrt ili sobno bilje.

Kompostirajmo biootpad, jer kompost je produkt biološke razgradnje biootpada koji služi kao korisni dodatak tlu.

Kompostirati možete: ostatke od povrća (kora od kupusa, listovi kupusa, listovi zelene salate, ostaci mrkve, ljuske od krumpira itd.) i voća (ostaci od jabuke, kruške. Kore od naranče, mandarine i slično), ljuske od jajeta (usitnjene), lišće, suho granje (usitnjeno), korijenje, uvelo cvijeće, piljevinu, koru drveta, slamu, staru zemlju iz posuda za cvijeće i slično.

Što se ne smije kompostirati?

Tekući ostaci od hrane, ostaci od mesa i ribe, kosti, koža, pepeo, pijesak, lijekovi, cigarete, stiropor, ulje, mast, sadržaj vrećice iz usisivača, bolesno bilje, osjemenjene korove, mliječne proizvode  i prerađevine…

- Cilj nam je educirati i informirati građane na području Grada Šibenika i Općine Bilice i povećati svijest o potrebi osobnog doprinosa građana Grada Šibenika i Općine Bilice i njihove uloge u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, povećanje odvojenog prikupljanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe, te na kraju smanjenju miješanog komunalnog otpada iz kućanstva koji se odlaže na odlagalište. Smanjimo količinu miješanog komunalnog otpada, ponovno upotrijebimo stvari kada je to moguće, reciklirajmo otpad koji nastane, na taj način čuvamo okoliš i štedimo sirovinu i energiju.– poručuju iz Zelenog grada.

Za sve informacije nazovite Zeleni grad Šibenik na 022 332 325 ili pošaljite upit na info@zeleni-grad.hr.

3 fotografija

POGLEDAJTE
GALERIJU

Podijeli:        

// PROMO

// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO