Provjerite kriterije

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik poziva na predlaganje kandidata za dodjelu nagrada i priznanja

Šibenik   |   Autor: ŠibenikIN   |   28.02.2024 u 13:35

Upravni odbor Centra za socijalnu inkluziju Šibenik raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrada i priznanja Centra za socijalnu inkluziju Šibenik za 2023. godinu.

Sukladno Pravilniku o nagradama i priznanjima Centra za socijalnu inkluziju Šibenik pokreće se postupak za predlaganje kandidata za dodjelu nagrada i priznanja Centra za socijalnu inkluziju Šibenik za 2023. godinu.

Priznanja i nagrade Centra za socijalnu inkluziju Šibenik su: Počasna nagrada, Godišnja nagrada i Priznanje za izuzetan doprinos radu Udruge.

Kriteriji za dodjelu priznanja i nagrada su:

- Počasna nagrada je najviše priznanje koje Centar za socijalnu inkluziju Šibenik dodjeljuje istaknutim pojedincima. Počasna nagrada se dodjeljuje  osobi  koja je  u profesionalnom i/ili dobrovoljnom radu tijekom dužeg vremenskog razdoblja posebno zaslužna za djelovanje i promicanje uključivog društva.

- Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima (članu udruge ili drugim fizičkim osobama) ili pravnim osobama koji su se istaknuli tijekom protekle kalendarske godine svojim radom i dali osobiti doprinos ciljevima Udruge, odnosno istaknuli se kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u promicanju podrške u zajednici i osobno usmjerenog pristupa.

- Priznanje se dodjeljuje pravnim osobama za višegodišnji doprinos radu i ostvarenju ciljeva Udruge kao i promicanje uključivog društva, poštivanja ljudskih prava osoba s invaliditetom.

- Uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu nagrada i priznanja propisani su Pravilnikom o nagradama i priznanjima Centra za socijalnu inkluziju Šibenik.

- Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu nagrada i Priznanja iz ovog Pravilnika imaju svi članovi Centra za socijalnu inkluziju Šibenik te druge fizičke i pravne osobe.

- Prijedlog za dodjelu počasne nagrade, godišnje nagrade i priznanja podnosi se Povjerenstvu u pisanom obliku. Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja, Upravnom odboru i ravnatelju/ici podnosi konačni prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja te mišljenje o kandidaturi za počasnu nagradu.

- Prijedlozi kandidata za dodjelu nagrada i priznanja Centra za socijalnu inkluziju Šibenik dostavljaju se u pismenom obliku na unificiranom obrascu koji sadrži podatke predlagatelja, podatke o kandidatu za kojeg se predlaže dodjela priznanja, naziv nagrade/priznanja za koji se podnosi inicijativa te pisano obrazloženje. Obrazac prijedloga mora biti potpisan od strane predlagatelja/ovlaštene osobe predlagatelja te ovjeren službenim pečatom. Obrazac prijedloga može biti i digitalno potpisan.

- Obrazloženje koji je sastavni dio Obrasca mora sadržavati opis doprinosa, zasluga i rezultata na kojima se temelji prijedlog te mora biti potkrijepljeno odgovarajućim informacijama koje je moguće provjeriti. Nagrade i priznanja se ne mogu dodijeliti za aktivnosti redovnog rada već za doprinos koji uključuje iznadprosječno zalaganje, uspjehe i rezultate, odnosno dodanu društvenu i/ili stručnu vrijednost.

- Prijedlozi kandidata za dodjelu nagrada i priznanja Centra za socijalnu inkluziju Šibenik dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva na službenim stranicama Centra za socijalnu inkluziju Šibenik poštom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu inkluziju Šibenik, Stjepana Radića 46, 22000 Šibenik, Povjerenstvo za nagrade i priznanja Centra za socijalnu inkluziju Šibenik, s naznakom „Prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja Centra za socijalnu inkluziju Šibenik za 2023. godinu“  ili putem e-mail-a: inkluzija-sibenik@inkluzija-sibenik.hr

- Nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati.

- Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Podijeli:        

// PROMO

// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO