Nove uredbe EU-a

Pravilnik o tržišnim standardima za jaja upućen u e-savjetovanje

Razvoj   |   Autor: ŠibenikIN   |   03.05.2024 u 09:24

  Foto: Ministarstvo poljoprivrede
Nacrt prijedloga Pravilnika o tržišnim standardima za jaja od ponedjeljka, 29. travnja 2024. godine je u postupku e-Savjetovanja s javnošću.

Budući da su krajem 2023. godine na snagu stupile nove uredbe EU koje se odnose na tržišne standarde za jaja, Delegirana Uredba Komisije (EU) 2023/2464, Provedbena Uredba Komisije (EU) 2023/2466 te Delegirana Uredba Komisije (EU) 2023/2465, novim Pravilnikom potrebno je osigurati njihovu provedbu.
 
Navedeni Pravilnik zamijenit će trenutno važeći Pravilnik o tržišnim standardima za jaja (NN broj 90/21 od 13.8.2021.) kojim se osim Uredbe (EU) br. 1308/2013 koja je i sada na snazi, osigurava provedba Uredbe Komisije (EZ) br. 589/2008 koja je Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2023/2465 stavljena izvan snage.
 
Tržišni standardi za jaja propisani ovim Pravilnikom odnose se na razvrstavanje jaja u razrede kvalitete i težine. Nadalje, Pravilnikom je propisan način i mjesto obavljanja označavanja jaja i njihovih pakiranja te odredbe za stavljanje na tržište jaja koja potječu iz objekata za primarnu proizvodnju kao i ostale odredbe koje se ovim Uredbama mogu ili moraju nacionalno propisati.
 
Pravilnikom su utvrđena detaljna pravila za provedbu navedenih Uredbi (EU) s ciljem osiguranja praćenja sljedivosti jaja te nesmetanog odvijanja zajedničke organizacije tržišta s težištem na tržišne standarde koji moraju biti zadovoljeni da bi jaja bila stavljena na tržište Europske unije.
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću otvoreno je do 28. svibnja 2024. godine i dostupno na poveznici.

Podijeli:        

// PROMO

// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO