Na području županije

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za razvoj infrastrukturnih projekata

Razvoj   |   Autor: ŠibenikIN   |   23.09.2022 u 09:54

  Ilustracija/ Unsplash
Šibensko-kninska županija je objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za razvoj infrastrukturnih projekata javne i društvene namjene na području jedinica lokalne samouprave Šibensko-kninske županije u 2022. godini.

Cilj Poziva je daljnji razvoj infrastrukture i ujednačavanja životnog standarda u Šibensko-kninskoj županiji.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva:

•             jedinice lokalne samouprave na području Šibensko-kninske županije, a koje prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti pripadaju ispodprosječno rangiranim jedinicama lokalne samouprave:

o    I. skupina,

o    II. skupina,

o    III. skupina,

o    IV. skupina.

Prihvatljive aktivnosti:

•  troškovi izrade sljedeće dokumentacije:

o studija izvodljivosti;

o analiza troškova i koristi;

o studija utjecaja na okoliš ili elaborat ocjene o potrebi utjecaja na okoliš;

o podloge i/ili dokumenti vezano uz imovinsko-pravne odnose,

o tehničke dokumentacije (idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt, projekt opreme),

o ostale dokumentacije neophodne za ishođenje potvrde glavnog projekta i/ili ishođenje građevinske dozvole.

Iznos i udio potpore

•  po pojedinačnom projektu može se sufinancirati najviše = 500.000 kuna bez PDV-a koji je prihvatljiv trošak;

•  po korisniku se mogu podnijeti najviše 2 (dva) zahtjeva za sufinanciranje;

•  udio sufinanciranje ovisi o indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to:

o  za podnositelje zahtjeva iz I. skupine do najviše 85% prihvatljivih troškova:

o  za podnositelje zahtjeva iz II. skupine do najviše 75% prihvatljivih troškova:

o  za podnositelje zahtjeva iz III. skupine do najviše 65% prihvatljivih troškova:

o  za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine do najviše 55% prihvatljivih troškova.

Rok za prijavu projektnog prijedloga

Zahtjev za sufinanciranje se podnosi najkasnije u roku od 10 dana od dana objave Javnog Poziva neposredno ili putem pošte na adresu Županije sukladno Javnom pozivu.

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju (obrazac zahtjeva s pripadajućim prilozima) možete pronaći OVDJE.

Podijeli:        

// PROMO


// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO