Pristiglo 11 prijava

Imenovani članovi Kulturnog vijeća Grada Šibenika: Za predsjednicu izabrana Morana Periša

Kultura   |   Autor: Š.I.   |   07.02.2023 u 11:23

  Arhiva
Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Šibenika na koji je pristiglo 11 prijava, Željko Burić, gradonačelnik Grada Šibenika, donio je Rješenje o imenovanju članova i predsjednika Kulturnog vijeća Grada Šibenika.

U Kulturno vijeće imenovani su: Morana Periša (Tvrđava kulture Šibenik) za predsjednicu, Angela Bujas (Konzervatorski odjel Šibenik), Lana Čala Martinović (likovna umjetnica), Ruža Raguž (Glazbena škola Ivan Lukačić) i Ines Nimac (HNK u Šibeniku)  za članove.

Predsjednica i članovi Kulturnog vijeća su, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi,  imenovani na rok od četiri godine.

Vijeće u svom radu ima zadaću kontinuirano pratiti i razmatrati stanje u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, davati prijedloge za poticanje njihova razvitka i unaprjeđenja, predlagati ciljeve kulturne politike i mjere za njihovo provođenje, stručne podloge i mišljenja. 

Vijeće u svom radu stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene na javni poziv, predlaže kriterije vrednovanja programa i projekata udruga, posebno razmatra mjere za poticanje i promicanje profesionalnoga,  kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturnog amaterizma u području svoje nadležnosti te gradonačelniku predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje.

Podijeli:        

// PROMO


// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO