Sutra u 19.30 sati

U Arsenu predstavljanje monografije 'Ivo Šprljan: Arhitektonski detalji u eksterijerima Šibenika'

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   08.05.2023 u 16:19

  Društvo Juraj Dalmatinac
U organizaciji Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac sutra će se u Kući umjetnosti Arsen održati promocija monografije 'Ivo Šprljan: Arhitektonski detalji u eksterijerima Šibenika'. Početak je u 19.30 sati.

Dekorativni oblici (detalji) vrlo su raznovrsni u povijesti umjetnosti.

Dio tih oblika dotakao je i naš grad. Oni su dolazili iz drugih sredina zanatskim vezama, kopnenim i morskim putovima, najčešće iz Venecije i s prostora regije Veneto. Dekorativni oblici preuzimali su se po principu kopiranja od drugih, starijih majstora i tako unedogled do duboke povijesti gdje dolazimo do izvorišta ukupne europske, a tako i dalmatinske i šibenske arhitektonske baštine, a to je Antika. Ona je „majka” svih umjetnosti i bez obzira koliko se trudili nekoj arhitektonskoj dekoraciji pronaći izvornik, uvijek ćemo pažljivim istraživanjem, ponovo doći do tog antičkog vrela umjetničke inspiracije. 

Tragovi inspiracije na antičkim detaljima postoje i u našem Šibeniku, na njegovoj arhitektonskoj baštini koja je vrijedna kockica u mozaiku ukupne europske umjetnosti. 

Bez poznavanja arhitektonskog detalja ne može se prepoznati stil, a bez poznavanja stila ne može se odrediti ni vrijednost stare građevine. Arhitektonski detalji su abeceda graditeljskog nasljeđa i bez tog poznavanja ne može se pristupiti valorizaciji povijesne građevine niti odgovorno sudjelovati u njenoj obnovi. 

Ova knjiga je pokušaj da se na jednom mjestu učini sistematizacija arhitektonskih detalja na primjeru grada Šibenika sa širokom paletom usporedbi s drugim dalmatinskim, ali i europskim sredinama. 

U knjizi su  predstavljeni arhitektonski detalji u eksterijerima povijesne jezgre grada Šibenika. Ovdje je napravljen izbor između 3300 detalja koliko ih je ukupno popisano u jezgri tijekom 1984. godine. Izabrani detalji svrstani su u 38 grupa, a ovdje su redom predstavljeni: akroteriji; balkoni; bifore; dimnjaci; fragmenti; grbovi; kamene ograde; konzole; lukovi; luminari; menzole; natpisi; niše; prozorska okna; proizvodi od metala; pilastri; metalne pločice; popločenja; preslice; profilacije; prozori; reljefi; rozetoni; skulpture; slogovi kamenog zida; spolije; kamena stubišta; ugaoni stupovi; stupovi; „sulari“ ili „balature“; svodovi; trifore; vijenci; vrata ili kameni portali; vrata drvena; zdenci; žljebovi za kišnicu.

Stoga ovo štivo može biti korisno za konzervatore koji su u stalnom doticaju s graditeljskim nasljeđem, tim više što je ovakva široka obrada arhitektonskih detalja Šibenika poslužila za utemeljenje programa njihove konkretne obnove u gradu, što je i prikazano u drugom dijelu knjige. 

Na temelju obrade arhitektonskih detalja nastao je program njihove obnove pod nazivom STANADI program u okviru kojeg se kontinuirano obnavljaju gradski detalji od 1998. godine. Ovaj program koordinira Konzervatorski odjel u Šibeniku. Programu su se pridružili i projekti obnove detalja Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac.

Ipak, u cjelini se pokušala izbjeći stroga znanstveno-stručna forma, pa je ova knjiga pisana i za običnog čitatelja kako bi mu se stvorila slika o bogatstvu arhitektonskog nasljeđa koje posjeduje Šibenik.

O autoru:

Ivo Šprljan rođen je u Šibeniku 4. listopada 1957. godine. U rodnom gradu završava osnovnu školu i gimnaziju, a u Zagrebu Arhitektonski fakultet. Početkom 1984. godine zapošljava se u šibenskom Zavodu za zaštitu spomenika kulture, kasnije nazvanom Konzervatorski odjel pri Ministarstvu kulture i medija, gdje radi čitav svoj radni vijek.

Na poticaj splitskih arhitekata Jerka i Mirjane Marasović započinje svoj interes za arhitektonske detalje grada Šibenika. U razdoblju od 1984. do 1998. radi na popisu, dokumentiranju i valorizaciji šibenskih arhitektonskih detalja te 1998. godine utemeljuje program STANADI (Starine naše divne) za obnovu arhitektonskih detalja kojem je stalni koordinator i konzervatorski nadzor.

Najznačajniji konzervatorski nadzor mu je obnova zgrade šibenskog kazališta (od 1996. do 2001. godine), a najznačajnija realizacija je uređenje trga Dobrić u povijesnoj jezgri Šibenika (1996. godine). Magistrirao je 1994. godine na temi „Arhitektonski elementi i detalji u povijesnoj jezgri Šibenika” pod mentorstvom dr. sc. Jerka Marasovića, a 2010. godine obranio je doktorat s temom „Arhitektura šibenskog kazališta” pod mentorstvom dr. sc. Vladimira Bedenka, sve na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Autor je pet knjiga i nekoliko desetaka stručnih i znanstvenih članaka iz oblasti povijesne arhitekture i arhitektonskih detalja. Živi u Šibeniku.

3 fotografija

POGLEDAJTE
GALERIJU

Podijeli:        

// PROMO

// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO