Rječnik starih riječi

Šibenski leksikon: Znate li što znače riječi lazanjur, lašun, lenger i lektimacija?

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   19.06.2022 u 11:09

  DELCAMPE
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

- Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske'.

Laštvo – otići u (v)laštvo (kod Vlaja?), oće reći priženiti se i stati kod nježinih (a onda biti kuco gobo)

Lašun – mašklin, kramp, pijuk, za okopavati polegnute panje

Lata – lim

Lavadura – kopanja iz koje ždere prase (a more i gladniji čovik)

Lavaman – umivaonik (znali su ga naši stariji naopako zvati i valaman), to je bija lateni držač za kain u spavaćoj sobi, s obišenin šugamanon sa bande, s odispod brokvon punon vode i gori još sa sapunon, a sta je uz ogledalo, tako da čejade ujutro vidi je li se opralo kako triba; a lavandin je umivaonik u kupaonici, ugrađen ili oslonjen u zid, dočin je kameni lavel u kužini, za prati pijate oli ruke proći kroz vodu, prija nego ih se otare u kanavaču, koja je visila uz lavel

Lavandera – žena koja pere tuđu robu

Lazanjur – drveni valjak za rastezanje tista; dušu da za koga mazniti priko leđa

Laz - vrata od poja

Lazniti – samo takniti jezikon, jedva okusiti, provati kapju juhe, dok se kuva, s drvenon žlicon

Lega – bila je vrata do Varteksove butige u Kalelargi (koje isto više nema); do 1941. je bila talijanska osnovna škola, a od 1945. do sredine 1960-ih osnovna škola

Lektimacija - tako se prija zvalo osobnu iskaznicu

Lemati - tući raskalašenu dicu priko svih kostiju, sve dok se ne dozovu pameti

Lemprati – kad u fuzbalu kukon odrebatiš protivničkog igrača, šta je u svoje vrime najboje radija, kažu, naš Bure Macanović, centarkalf Šibenika

Lemun – limun

Lemuzina – milodar crkvi i potribitima, skupja se na misama, a Bogu je najdraži kad niko ne vidi ni onog koji daje, ni onog kojemu se daje, i kad lemuzinu daje sirotinja još gorima od sebe

Lenger – duga greda na stranici kara

Lepiti – patiti za napuštenin («Oša si u Ameriku, a lepiš za Docon!»)

Podijeli:        

// PROMO


// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO