Rječnik starih riječi

Šibenski leksikon: Znate li što su buganci, bukara, bumbeta i bušta

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   03.12.2023 u 10:07

  DELCAMPE
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske’.

Nastavljamo sa slovom B: 

Bubniti – udriti koga, u slipo oko oli drito u štumak, oli u bubrige

Buće – balote, drvene, za uvaljati oli tući ispod ruke, oli pravo, pa izbiti je i da njijova odleti, a naša da ostane na mistu, ciko uz bulina; ; vanzzoga je balota koja je priskočila gredu oli zidić, šta označije dokle je teren na kojen se igra

Buganci – ozebline na rukama i nogama

Bukalin – vrčina

Bukara – e, lipo li je iz nje piti, Gospe moja

Buklija – cilindrična posuda, u kojoj su sve do početka 1970-ih mlikarice iz Dubrave i Bilica u grad na magarcima donosile mliko, puno šušta i gušta, masti i skorupa; mliko se moralo kuvati, pa je koji put znalo i prići, i zagoriti (ako bi se domaćica načas makla štoko drugo raditi, oli ako bi se zaćakulala)

Bumbak – prema grč. bambakion, pamuk

Bumbati – suvi kru u biloj kavi

Bumbeta – žarulja, svića; kad jeslabo zavidana oli kad je pri kraju, onda miga

Bumbuć – koji kvasi grlo od uranka do ponoća, koji bumbi

Bunari – prama turskon (a naški je, od tal., gusterna, oli od hrv. zdenac): glavni izvori vode za Varošane i Škopinčane u 17., 18., 19. pa i početkom 20. stolića, nalazili su se na istočnom početku Težačke ulice; govorilo se (sve do prija malo vrimena): iđen na Bunare

Bunja – (tur.) ćemer, poljska kuća u suvozidu

Bus – mali snop; grm

Busan – koji se busa u prsi, da je ovo i ono, a jedva da je buse od kupusa

Bušta – kuverta, omotnica, ali i drvena kutijica, u kojoj smo u pučkoj skuli držali lapiše i drvene bojice, lipilo, gumice i oštrilo, pa i pero i držalo (u ono je vrime to bilo najopasnije oružje u dičjin tučama)

Buština – potkošuja za dicu

Podijeli:        

// PROMO

// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO