Rječnik starih riječi

Šibenski leksikon: Znate li što su brema, britkaš, brokva i brštulin?

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   26.11.2023 u 10:08

  Delcampe
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske’.

Brecniti se (na nju) – teke jače joj odgovoriti, da znade di joj je misto, a brecati znaju zvona (kad se koga kopa)

Brenzzati - kočiti

Brema - manja bačvica, parila je ka krnji plitki stožac, a služila za mišati rakiju su više koncentracija za vrime pečenja

Briškula – najpopularnija kartaška igra, obaška po tovernama; glavne fraze: Igraj u dinare! Štrocaj muškin karikon! Imaš li kojeg obučenog? Neman karika, evo ti fureštog. Oli – evo ti lišo. Da san ti mot od fante, šta ne gledaš!? Zasmrdi mu dvicon!

Britkaš – takujin, novčanik

Britulin – nigdi brez njega; nož koji ima i burgiju i šilo, i vadičep i za otvarati konzerve, a dobar je i za koga brocniti oli dočekati ga, kad se popuze

Brkejati – štoko govoriti, ki dite od godinu i kvarat, a da niko ne razumi šta oće reći

Brkjati – to se radilo samo s puron, kad se brkjala, oće reći, mišala mišajicon

Brod – znali su barku i stari Dolacani, dok su rabili cakavicu, mećati u ženski rod, pa bi rekli: «Oti je covik ka jedna odrisena brod.»

Brokva – bokal, s vodon, ispod lavamana

Brontulavati – prigovarati, ronzzati

Bronzin – lonac, bakrena posuda za kuvanje ručka; bronzini za brudet su uvik služili samo za brudet, jer su primili vonj

Bručke – omanje dlačice, koje doli imaju i ženske i muški; niko ne zna čemu služu; narestu u pubertetu, pa se za neiskusnog u bilo čemu znalo kasti: «Vid'ga, miša se u sve, a nije još ni obruca!»

Brukva – čaval

Bruškin – četka (za postole, za veštit, za prati robu na dasku, za barku)

Bruštulin – za peći sirovu kafu, ručkon se vrti povr lagane vatre na kominu

Bružati skulu – picati, pobići s nastave

Bubati – učiti bez pameti

Bubica – okruglasto, manje pecivo, za umetniti teke sira i pršuta; najdraže su bile dici, za u školu

Bubja – gruda ka šaka; reče se bubja pure oli bubja pirinča 

Podijeli:        

// PROMO

// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO