Rječnik starih riječi

Šibenski leksikon: Sile bi babe na svoju štaciju pa štracale svakoga ko prođe

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   21.05.2023 u 09:24

  DELCAMPE
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske'.

Nastavljamo sa slovom Š:

Štacija – tako bi se prija reklo za želježničku stanicu (a kolodvor je bija samo autobusni kolodvor); okad je Šibenik dobija feratu, sa štacije se svaki dan išlo oli u Donje poje, oli do Zagreba i di je ko sve tija; jedni bi na štaciju išli s makinama za polivanje, motikama i torbacima s panceton i bevandon, drugi sa svojin kuferima i damjanama, a treći bi išli viditi ko danas putuje da mu mogu uvaliti koji paket, damjanu oli kuvertu sa šoldima za koga svoga u Zagrebu (jer, naš svit je više povjerenja ima u svoga čovika šta putuje, nego u cilu državnu poštu); zato šta bi u vlaku znalo biti više bagaja, paketa, damjana, pa i kašeta s pilićima, nego putnika, namištanja i primištanja bi znala trajati do posli Koprna, i malo kad da bi svi sidili na svon mistu

Štangalac - visočiji i tanji, štrkljasti čovik

Šterika - pali se kad crkne letrika da vidimo di smo, oli za dušu kojeg od naših pokojnih na dan kad nas je napušta oli kad je doša na ovi prolazni svit

Šterika se drži jedna u kužini, a druga u tinelu, da se nađu pri ruki kad je najpotribnije

Šticati se – namusiti se

Štikadenat - čačkalica

Štikete – drvene uske, a podulje rubne gredice, s kojima se uz rubove sobe pokrivaju krajevi parketa

Štipavica – za rastirati robu oli za pričepiti nogavice od gaća kad voziš biciklu, da ti ne bi upale u rađe

Štraca - stara, maćana i rasparana krpa za trati pod u kužini

Štrace – jedni se u njih oblaču da bi bili po zadnjoj modi, a drugi ih štracaju, da su se obukli u štrace

Štrada – ulica u Staron gradu

Štrakula – požicija između buta i bržola, more se šnjon šta oš, a najboja je za čorbu oli lešaduru, a tvrdi kušet je za pašticadu

Štrambo – izobličen, otečen na sve bande

Štraloč - teke razrok

Štrapac - prema tal. strapazzo, premaranje sa zanovetnin poslon; veliki štrapac zna biti putovanje s nesigurnin voznin redon, ka i polivanje loza sa staron, nevajanon makinon; štrapacirati se - mučiti se s nečin više nego li je potribno

Štrocati – ubiti jačon karton slabiju

Podijeli:        

// PROMO

// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO