Riječnik starih riječi

Šibenski leksikon: Reka san onom upicanjenom tutušu da mu je ovo ultima

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   23.07.2023 u 10:59

  Delcampe
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske’.

Tutuš - posre, derle, telac, još daje na materino mliko (a već oće biti puno pametan)
 
Ugnati - blago u obor; a more se i njega (šta radi samo grezziji svit), ka i konac u iglu (šta radu šalturice)

Uida za oči - dim s komina, kad se očima primakneš vatri, dok je potpiruješ oli potakljavaš

Ukumiti - zaintačiti se, tvrdoglavo ostati pri nesigurnoj oli krivoj tvrdnji

Uloža - bakula, koja ti uđe u uvo, oli pod košuju, pa se višje od nje ne moreš obraniti; a zna se to kasti i za čovika, koji je gori od svake bakule

Ultima - zadnja ruka u briškuli oli trešeti; ultimi škoši su pod zadnje ure života; ma, za života, ultima je za žensko i muško kad su tolko prizrili, da in svaka lipa prigoda more biti zadnja, pa
in više nije za birati, nego uzmi pope šta se da

Unčori - od turskog, upala usne šupjine; tokaje dicu i stare; najboje je nakvasiti kanavaču kvasinon, pa šnjon dobro, kroz više dana, strugati po ciloj usnoj šupjini, sve dok se ne rekupera

Upačiti - prston u koga; a upačiti u time, odozgor, more i zvizdan, liti u podne

Upicaniti se - dotirati se za vanka se kažijati puno bojin nego šta čovik je

Upirati(veslo) - u barki se najboje vesla od sebe prama naprid, kad se veslač u veslo upire, dočin se u športskon brodu vesla prama sebi, pa se veslo poteže (a da je sve to tako, kome ćete virovati, ako nećete meni, koji san u ton športu 1969. , potežući tuta forca, skupa s Gracinon, Gotovcen, Despoton i kormilaron Barbačon, bija peti na svitu, a?)

Upiriti (oli uspiriti) - vatru u špakeru; odozdol metniti kartu, povr nje sitnije daščice, a odozgor koju tanju cipku, pa potpaliti šuferinon, i teke puvati da se razgori

Upiti se u svoje vino - naučiti se na njega od malena, pa se u njega tolko upiti, da ti za života cilo tilo govori kako bojega vina za tebe nema na cilomen svitu od tog tvoga, koje je dilo
tvojih truda

Upjuvak - govnić od muve; zna se to kasti i za kojeg nevajanca, koji nije čovik ne go upjuvak

Uplisiti se - oli uplisnjiviti se od nepranja, kad se na šporku, potnu kožu počne vatati plisanj

Usekniti se – zeru glasnije otrati nos, napuniti u šudar, oli učiniti isto s dva prsta stisnuta priko nosa, pa odase prama zemji

Podijeli:        

// PROMO

// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO