Rječnik starih riječi

Šibenski leksikon: Ima je kolobare oko očiju pa je malo ubija oko na katrigi

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   01.05.2022 u 10:13

  DELCAMPE
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske'.

Nastavljamo s 'K':

Kloniti - more glava na katrigi naglo pasti poslin obilata ručka, a more i cilo tilo, u robi; ma, kloniti se more pametnije čejade od kojeg drugog, inberlanog oli skroz inšenpjanog, da mu ko ne bi reka: a, s kin si, takav si!

Kobulj – veliki grozd

Kocjuto - to more biti dite, koje po vazdan grinta i neće da sluša, nego se svemu i sviman suprotivi

Koćeta – za jednu peršonu, s punon gornjon i donjon stranon

Koguma – grezzija posuda s pokrivalon i šantarelon za otklopiti ga pritiskon palca, koja služi za kuvati kafu od žita i cikorije, za poslin raditi bilu kafu (u koju se ubumba feta suvjega kruva).

Kokodakati – govoriti priko svake mire, bljezgetati brez pameti i ne znati stati

Kokolavati se – umiljavati se (a za šta?)

Kola – lipilo; šnjon se more i inkolavati

Kolačina - krpeni krug, šta bi ga naše žene mećale na glavu, da boje moru nositi vidra puna masta, oli đubar, držeći dlane obiju ruku naopako, uz bokove

Ko-la-finta – ka, ajmo kasti, tobože, za fintu, per la finta

Ko-la-fjaka – brez ikakve brige, skroz polako, usporeno, fjakasto

Kolarina – kravata, vežije se oko kolara; po njoj su se gospoda tila razlikovati od težaka

Kolet (na pištanju) – ovratnik, ogr(li)ca, a more biti i kolet, koji se skupja poslin sprovoda, za pokriti troškove pokopa, a dava je ko je kolko moga

Kolobari – škuri koluti, podočnjaci, koji kažiju da čejade oli malo spava oli loče, oli mu s bubrizima nije sve kako triba. Kad su oko Miseca, kažiju da bi sutra moglo biti jačeg vitra

Kolomba – brodska kobilica, šta dunbja, to boja, jerbo to boje drži balancu na valovima

Podijeli:        

// PROMO


// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO