RJEČNIK STARIH RIJEČI

Šibenski leksikon: 'Oj, dođi mala svom Borajcu, zera na pašaj'cu, ooj!'

Baština   |   Autor: Š.I.   |   09.10.2022 u 08:52

  DELCAMPE
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske'.

Pariti - od tal. apparenza, izgled, šta će reći sličiti na ovo oli na ono; pari mi se viditi - to kažemo kad nismo skroz siguri, ma pari nan se viditi da bi to moglo biti jušto to!
Parlantina – govorljivost
Parona – gazdarica, gospoja, žena-zaštitnica
Pašabrod – cidilo, šupjača, da prođe juha, a da u šupjači ostane skuvano povrće koje se onda gnječi žlicon (kapula, pomidore, selen, petrusimen i rešto šta iđe); šta priostane u pašabrodu, baci se prascima
Pašajica – šupljikava, mrižasta nosilica; služila za udvoje nositi građevinski matrijal, oli za prosijavati špržinu od škaje; prid sveton Lucon smo 1960-ih, za vrime nastave, znali čuti ovu pismu: "Oj, dođi mala svom Borajcu, zera na pašaj'cu, ooj!"; jedni su mi rekli da je to barela, a ne pašajica, a pašajica da je gožđena šipka u obliku slova L, šta veživa kašune, u koje se naliva petun i meću stine, pa sad ti misli
Pašaman - priručnica
Pašanac - muž od ženine sestre
Pašarjol – zakrivjeno sito, kroz koje se valjkon gnječu i cidu pomidore, kad se radi konšerva
Pašta – tjestenina, a reče se i za slatki kolač iz pašticerije
Pašta šuta - maništra na suvo, brez mesa, samo s toćon od pomidora
Pašticjer - slastičar
Paštroč – izmišati u kuvanju svašta, da se jedva zna šta se ide
62
Patati – ugovoriti u četri oka, pogoditi se međuse, pa ako triba i na rič, a patati moru biti i kunpiri, koji se kadikad meću u škicapatati kad se od njih radi pire
Patela – rever na kostimu oli kapotu
Patimenat - patnja, muka
 

Podijeli:        

// PROMO

// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO