Projekt 'Juraj obnova'

Društvo Juraj Dalmatinac obnovlja portale i vratnice na palači Divnić te u Ulici fra Nikole Ružića

Baština   |   Autor: Š.I.   |   14.06.2023 u 10:29

  Društvo Juraj Dalmatinac
U okviru projekta „JURAJ OBNOVA“ koji je pokrenulo Društvo za očuvanje šibenske baštine „Juraj Dalmatinac“ započinje obnova još dvaju portala i vratnica u šibenskoj povijesnoj jezgri.

 Na palači Divnić kod Gradske lože te u Ulici fra Nikole Ružića obnovit će se kameni portali s drvenim vratnicama. U sklopu projekta „JURAJ OBNOVA“ dosad je obnovljeno sedam kamenih portala, a sad se po prvi put obnavljaju i drvene vratnice.

Radove će izvesti Hrvatski restauratorski zavod na temelju prethodno izrađene dokumentacije, a radovi će trajati mjesec dana. 

Portal palače Divnić kod Gradske lože, u Ulici Frane Divnića 4, južni je ulaz u veliku renesansnu palaču Divnić. Na nadvratniku portala grb je plemićke obitelji Divnić. Portal datiramo, kao i palaču, u 16. stoljeće. Vrlo jednostavne pragove još krasi polukružni štap, tipičan ukras ranijih gotičkih portala u gradu. Na vrhu je nadsvjetlo čiji otvor uokviruju skošeni pragovi što je još jedan element gotike prisutan na ovom renesansnom portalu. Drvene vratnice unutar portala imaju barokne stilske karakteristike. Obnova portala i drvenih vratnica obuhvaća uklanjanje morta na spoju portala i zida i na dijelovima portala, čišćenje površinskih naslaga nečistoće, sanaciju drvenih vratnica, sanaciju lijevog dovratnika kontaminiranog topivim solima, uklanjanje zatečenih sljubnica i izradu novih, izradu rekonstrukcija u umjetnom kamenu, teksturiranje i toniranje rekonstruiranih dijelova, završnu hidrofobnu zaštitu kamena i izradu dokumentacije konzervatorsko-restauratorskih radova, a cijena je 3 770 eura. 

Barokni portal u Ulici fra Nikole Ružića ima dovratnike koje krasi jastučasti profil – tipičan detalj dalmatinskog baroka, a u dnu dovratnika je dvostruki motiv dijamantnog vrška što je karakteristično za isti stil. Jastučasti profil je i ispod nadvratnog profila. Na nadvratniku je natpis na latinskom Ex alto omnia (S visina sve), a iznad je nadsvjetlo s dijagonalnom željeznom rešetkom. Portal krase i vrsne drvene vratnice s baroknim motivom rombova unutar kaseta. Obnova portala i drvenih vratnica obuhvaća uklanjanje nevezanih nečistoća i izradu sondi, sanaciju drvenih vratnica, lasersko i mehaničko čišćenje, uklanjanje zatečenih sljubnica i izradu novih, sanaciju profiliranog nadvratnika i metalne rešetke, teksturiranje i toniranje rekonstruiranih dijelova, završnu hidrofobnu zaštitu kamena, izradu dokumentacije konzervatorsko-restauratorskih radova, a cijena je 6 320 eura.

Portali i vratnice u zapuštenom su stanju u frekventnim ulicama gradske jezgre pa bi se navedenim radovima stanje bitno popravilo, a ovi vrijedni arhitektonski detalji bili bi očuvani i dostojno prezentirani.

Podijeli:        

// PROMO

// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO