KATEGORIJA Ostalo

Burnumske Ide

 

 

Početak: 13.08.2017, 20:00 h
Završetak: 13.08.2017, 23:00 h
Lokacija: Amfiteatar Burnum
Adresa lokacije: Ivoševci

Organizator: JU NP Krka