'Krka nam je mati'

Lozovčani negoduju: Grad tvrdi da nema ništa od gradnje elektrane, a ministarstvo radi studije

Županija   |   Autor: F.Z.   |   12.08.2022 u 12:23

  Google Maps
Stanovnici Lozovca ponovno nam su se obratili u vezi s gradnjom solarnih elektrana na području Lozovca, čemu se protivi lokalno stanovništvo, jer je u travnju ove godine izrađen "Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš izgradnje SE Lozovac, Šibensko-kninska županija" i izdano je Rješenje na zahtjev nositelja zahvata Solar Energy Lozovac d.o.o., nakon što je već bilo navedeno da nam tom području nije moguća gradnja.

Udruga "Krka nam je mati" javili su nam se zbog najavljene gradnje solarne elektrane Lozovac na samom ulazu u Nacionalni park Krka. Kako su naveli u priopćenju, stanovništvo je s planiranim zahvatom upoznato tek kad je projekt već uzeo maha i upozoravaju da je odabrana lokacija neprihvatljiva. Još u listopadu 2021. su se obratili gradskoj upravi od koje su dobili odgovor da je gradnja solarnih elektrana moguća isključivo na području zone Podi, nikako na Lozovcu. 

Kako smo i ranije pisali, sunčana elektrana nije u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, što su potvrdili tada i Grad Šibenik i Šibensko-kninska županija, barem su tada za ŠibenikIN tako odgovorili na upite. 

Bez obzira na to, na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, 27. travnja 2022., objavljen je Elaborat i Rješenje za provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te je u Rješenju isto tako navedeno da na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša nisu zaprimljene primjedbe zainteresirane javnosti. 

Ipak, ono što muči Lozovčane je to što se u Rješenju navodi da ni Grad ni Županija nemaju problem s gradnjom. 

- Grad Šibenik dostavio je 22. rujna 2021. mišljenje (KLASA: 351-01/21-01/18, URBROJ: 2182/01-04-21-2 od 8. rujna 2021. godine) da predmetni zahvat neće imati negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je 12. kolovoza 2021. mišljenje (KLASA 351-03/21-01/45, URBROJ: 2182/1-15/1-21-2 od 9. srpnja 2021. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za okoliš. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede dostavila je 6. rujna 2021. mišljenje (KLASA: 351-03/21-01/174, URBROJ: 525-11/0596-21-2 od 20. kolovoza 2021. godine) da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo uz propisivanje mjera zaštite okoliša – stoji u Rješenju od 27. travnja 2022

Upitali smo Grad je li došlo promjena u odlukama gradnje i realizacije projekta kada je navedeno ministarstvo izdalo Rješenje za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš i glavnu procjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu?

- Kako je i ranije odgovoreno na vaš upit, Grad Šibenik je zaprimio zahtjev Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 14. lipnja 2021. za mišljenje na ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane Lozovac, Grad Šibenik. Planovima koji reguliraju predmetno područje, a to su Prostorni plan Šibensko-kninske županije i Prostorni plan uređenja Grada Šibenika, nije planirana sunčana elektrana na području Lozovca te je tako i odgovoreno Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja 8. rujna 2021. godine. Solarne elektrane velikog kapaciteta (većeg od 200 kW) dozvoljene su samo u gospodarskoj zoni Podi. U međuvremenu nije došlo do promjena – odgovor je koji smo dobili iz Grada.

Podijeli:        

// PROMO


// RADOVI U TIJEKU

Zbog radova na cjevovodu od 10 do 15 sati vode neće imati potrošači u zaseoku Bronići u Čitluku.

  05.10.2022

Zbog kvara na cjevovodu do 15 sati vode neće imati mještani Srime.

  04.10.2022

// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO