Imenovanja, očitovanja, suglasnosti...

Evo koje su sve odluke donesene na 13. sjednici šibenskog Gradskog vijeća

Šibenik   |   Autor: Š.I.   |   16.03.2023 u 14:09

Vijećnici su usvojili niz prijedloga odluka koje su od značaja za redovan rad gradske uprave, ustanova i tvrtki čiji je osnivač Grad Šibenik.

Uz potvrdu Gradskog vijeća, tako, postale su obvezujuće odluke o imenovanju članova Povjerenstva za davanje mišljenja o izuzecima od privremene zabrane izvođenja građevinskih radova, o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi - komunalne infrastrukture te o ukidanju statusa javnog dobra na čest. br. 5951/2 K.O. Šibenik i  dijelu čest. br. 7277 K.O. Zlarin. Prema novousvojenoj odluci o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Šibenika na području Gospodarske zone Podi Šibenik, nadalje, produžen je rok za ispunjenje obveza kupca zemljišta na području zone te je normirano pravo na kupnju zemljišta na kojem je osnovano pravo građenja.

Šibensko predstavničko tijelo suglasilo se i s dopunjenim odlukama o mjerilima za naplatu usluga  DV Šibenska maslina i DV Smilje po kojima će samohranom zaposlenom roditelju iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga obiju predškolskih ustanova biti smanjen za 25 posto.

Prihvaćena je i analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Šibenika na gradskom području za prošlu godinu a vijećnici su se pozitivno očitovali i na prijedlog Čempresa d.o.o. koji se odnosi na izmjene i dopune općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa i kremiranja pokojnika unutar groblja te su obaviješteni kako će ta tvrtka u vlasništvu Grada Šibenika posredstvom financijskog leasinga kupiti novo pogrebno vozilo.

Gradsko vijeće izdalo je prethodnu suglasnost Upravnom vijeću Pučkog otvorenog učilišta Šibenik na prijedlog Statuta   i izbor Mirande Kalauz, dosadašnje stručne voditeljice obrazovanja za ravnateljicu te javne ustanove te je podržalo i  novo ustrojstvo Pučkog otvorenog učilišta Šibenik. Usvojeni su i prijedlozi zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika za 2022. godinu, izvješća o radu i financijskog izvještaja Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika za 2022. godinu,  izvješća o radu Savjeta mladih Grada Šibenika za 2022. godinu, kao i  prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2023. godinu te  prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2023. godinu kojim dvjema točkama je dopunjen dnevni red današnje sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika.

Sjednica je započela činom odavanja počasti minutom šutnje Krsti Friganoviću i Jošku Đakoviću, preminulim članovima Šibenske gradske straže, a nastavljena je aktualnim satom u kojemu su vijećnici postavljali pitanja gradonačelniku, njegovom zamjeniku i pročelnicima šibenskih gradskih upravnih odjela.

 

Podijeli:        

// PROMO


// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO