Rječnik starih riječi

Šibenski leksikon: Znate li što znači 'Tresi-mesi, vode mi donesi'?

Baština   |   Autor: ŠibenikIN   |   09.07.2023 u 13:29

  Delcampe
Šibenski novinar Ivo Jakovljević, s dugogodišnjem stažem u Novom listu, ustupio nam je 'Veliki rječnik šibenskih riči' koje je godinama skupljao kako ne bi otišle u zaborav, a sadrži preko 2700 riječi i fraza!

Prvi put u šibenskoj povisti jedan je naš čovik metnija poveći dija naških riči, šta su se u Šibeniku naveliko duperavale do prija malo vrimena (dok nije sve ošlo apjonbo) na internet, u Šibenski brevijar i u ovi digitalni libar, šta se more priko stikova davati iz ruke u ruku oli kopirati nemilice. Sad do tih svetih riči svako naše čejade more dopriti, a da se njanci ne digne iz posteje, i skroz mukti - piše u uvodu Jakovljević.

O šibenskim riječima kroz povijest kazao je 'Šibenski govor oli dijalekat, svoje simenje vuču i od nepismenih Ilira, i od starih Grka i Rimjana, i od svojih Vlaja i Morlaka ka i od Ugara, pa sve to višje i od Venecije, Turaka, Napolejona, Austrije i - u najnovije vrime - od pripametne  Amerike, ma sve su one tolko prokuvane, da ih više niko furešti ne more pripoznati, jerbo su samo naške, šibenske'.

Nastavljamo sa slovom 'T'.

Tira-mola – potegni-popušti, špag za sušenje robe ispod ponistre

Tis'kav – mršav, debul, ki bakalar; s ulupljenin plućima, ka da ga je prigazila tisika, šta će reći turbekuloza

Točilo – udubina u padini brda, kroz koju se toču oborinske vode; nadimak za čovika koji sve oborinske vode iz bačve pritače use

Toć - šug; more biti s meson, a i samo od pomidora (a onda su to pomidore na umido)

Tokati - dopasti ("Tokalo ga je o tomen pisati!"), zapasti, ticati se; ne mora svaki put koga tokati ono šta mu je po voji, nego i ono šta mu nije drago, pa onda znamo kasti: "Tokalo i njega!"

Tonbula - igra s brojčanin pločicama (najprvo se dobije cinkvina); tonbulavati se moremo priko glave prama naprid, a moremo i unazad, pa i nizaskale

Tonda – bračni, zlatni prsten; poštene žene ga držu vaik, a muški ga znaju skiniti kad iđu u štetu

Tondin – za blagdane su dica znala šnjin pucati po ulicama i voltima, di god bi bilo teke zvučnije; u tondine se mećalo ili malo baruta, ili baren ono s vrva šuferina

Torkulavati – tistiti mast i drop, ciditi vino i bevandu

Toverna – od lat. taberna i tal. taverna: konoba u kojoj se puštaje vino, pa prodaje kroz više dana, dok se ne proda; jedni u tovernu po vino dolazu sa svojin sudovima, a drugi ga dođu u tovernu piti na kvarte, pa tamo poslin viču i pivaju, a znaju se kadikad međuse i pobiti; toverna je najvažnija inštitucija u povisti Šibenika; cila teorija šibenske toverne zapisana je u "Šibenskon teštamentu" (u njegovu dodatku, koji je metnut u šestu škatulu) - ko to nije pročita ili, još boje, proživija, isto mu je ka da se nije njanci rodija

Tradilo – iznevirilo, izdalo

Trafika - omanja butiga za prodaju foja, španjuleta, šuferina i golduna; poslin 1980-e se teke po teke trafike počelo zvati kioscima

Tranpulin - odskočna daska na kupalištima (najpopularniji je bija i osta tranpulin na Adriji)

Tratamenat – gošćenje, gozba, žderačina, bakanalije; najobilatiji su znali biti za ispraćaj mlade na vinčanje (ako bi išla skroz iz kuće)

Traverša – ženska pregača; veživa se kurdelon oko droba, pa naprid visi ka kanavača; služi da se kod kuvanja ne šporka kotul oli vešt

Trekvarte - moru biti gaće do ispod kolina, a more biti i kapot, pa i čovik ako je kvarat kraći nego šta bi triba biti

Tresi-mesi (vode mi donesi) - reče se za vrstu balanja, koja je ni tamo, ni vamo

Treso – zaniti, zaokreniti ustranu; («Tresaj bačvu! Okreni je, za Gospu, na drugu bandu!»)

Treviti - sresti; čin ko koga trevi, pita ga di će, zarad česa se uputija baš sada tamo di se uputije, ima li još štoko novoga, kako ga služi zdravje i je li čuja ovo oli ono

Podijeli:        

// PROMO

// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO