KATEGORIJA Ostalo

Tvrđava sv. Mihovil

 

 

Početak: 01.06.2015, 00:00 h
Završetak: 01.10.2018, 00:00 h
Lokacija: Šibenik, Tvrđava sv. Mihovila
Adresa lokacije: Šibenik, Tvrđava sv. Mihovila

Otvorena svaki dan od 09 – 20 sati